Prohlášení o ochraně údajů

Naše společnost Playa Games GmbH bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a striktně se drží pravidel zákonů o ochraně údajů. S citlivými informacemi totiž není radno si zahrávat. Tato ustanovení o ochraně údajů platí v pochybnostech pro všechny produkty, online hry, služby a weby, které nabízíme (dále označované jako „služby“). Osobní údaje jsou na tomto webu shromažďovány pouze v technicky nutném rozsahu. V žádném případě nejsou shromažďované údaje prodávány ani z jiných důvodů předávány třetím stranám, pokud se nejedná o zákonnou povinnost.

Následující prohlášení vám poskytuje přehled o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme a jaký typ údajů se shromažďuje ke kterému účelu.

Protokolová data – nejedná se o osobní údaje

Automaticky na svých serverech shromažďujeme a ukládáme informace, které nám sděluje váš prohlížeč. Tyto informace nemůžeme přiřadit k žádné konkrétní osobě. Ke spojení těchto údajů s jinými zdroji dat dochází pouze v případě domnělého porušení práva.

Registrace – jedná se o osobní údaje

Když se registrujete za účelem využívání našich služeb, uložíme vaši e-mailovou adresu, vaše heslo a přezdívku, kterou si sami zvolíte. Pokud s uložením těchto údajů později již nebudete souhlasit, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat tím, že svůj účet smažete v nabídce Volby ve hře.

Cookies

Naše služby na několika místech používají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přátelštější, efektivnější a bezpečnější.

Osobní komunikace

Když nám pošlete e-mail nebo jinou zprávu, tato zpráva se u nás uloží, abychom mohli zpracovat vaše požadavky, odpovědět na vaše dotazy a zlepšit své služby.

Doplňkový obsah

Naše služby jsou v zásadě bezplatné. Nad rámec těchto služeb vám určité služby nabízíme k zakoupení. Pokud se pro tyto služby rozhodnete, předáme některé údaje týkající se vašeho účtu jinému poskytovateli služeb, pokud je to zapotřebí ke stanovení finanční úhrady, k fakturaci pro vás nebo k provedení inkasa. V ostatních záležitostech striktně dodržujeme přísné podmínky zákona o telemédiích (TMG) a zejména citlivé údaje nepředáváme neoprávněným třetím stranám.

Newsletter

Vámi potvrzenou e-mailovou adresu používáme k tomu, abychom s vámi na vaši žádost komunikovali nebo vám příležitostně zasílali newsletter ke službám, které využíváte. Nedostáváte od nás žádnou reklamu na nabídky třetích stran a nepředáváme vaši e-mailovou adresu žádným třetím stranám.

Jiné weby

Tato ustanovení o ochraně údajů platí výhradně pro naše služby. Pokud navštívíte odkazy uvedené na našich fórech, ve zprávách od ostatních uživatelů nebo na chatu, můžete se dostat na weby nebo nabídky třetích stran, na jejichž postupy nemáme žádný vliv a pro které naše prohlášení o ochraně údajů neplatí.

Právo na informace

Vždy máte právo na informace o ukládaných údajích týkajících se vaší osoby, o jejich zdroji a příjemci a také o účelu ukládání. Informace o ukládaných údajích získáte prostřednictvím možností kontaktování uvedených na stránce Impresum.

Změna tohoto prohlášení

V důsledku prudkého vývoje internetu může být nutné přizpůsobit toto prohlášení stavu práva a techniky nebo našim službám. V takovém případě vás budeme včas informovat.

Další informace

Ti, kdo spolu chtějí hrát, si musejí důvěřovat. Proto vám vždy chceme být k dispozici v případě dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte otázky, na které jste nenašli odpověď v tomto prohlášení o ochraně údajů, pokud si někdy budete přát podrobnější informace nebo pokud máte připomínky, kdykoliv nás prosím kontaktujte.

Poslední úprava dne 3. prosince 2009